Montaż EkoGrys i partnerzy z zakresu wykonawstwa

 
1. Podbudowa

1. Podbudowa

Podbudowa

Przygotowanie gruntu pod kratkę EkoGrys musi uwzględniać lokale warunki gruntowe oraz przeznaczenie nawierzchni i docelowe obciążenia.
W ogólnym zarysie podbudowa powinna wyglądać w następujący sposób:
* na ścieżki piesze i rowerowe: wyrównana warstwa żwiru ok. 10cm
* na ciągi komunikacyjne jezdne: zagęszczona podbudowa tłuczniowa ok. 15-25cm oraz 4-6cm żwiru budowlanego

 

 
2. Krawężniki

2. Krawężniki

Krawężniki

Wykorzystajcie Państwo krawężniki z aluminium, stali ocynkowanej lub kotrenowskiej, obrzeża drewniane, lub tworzywowe. Wysokość (5-15cm) i grubość zależy od docelowych obciążeń. Wykorzystajcie Państwo laserowy pomiar wysokości, aby wyrównać nawierzchnię w stosunku do otoczenia.

 

 
3. Zagęszczenie

3. Zagęszczenie

Zagęszczenie

Zarówno w przypadku kratki EkoGrys jak i innych rozwiązań tego typu, konieczne jest stworzenie stabilnej, zagęszczonej i przepuszczalnej dla wody powierzchni.
Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować, że EkoGrys nie osiągnie zamierzonego celu.

 

 
4. Wyrównanie

4. Wyrównanie

Wyrównanie

Po zagęszczeniu podbudowy należy nanieść wyrównującą warstwę piasku, aby zniwelować ewentualne nierówności. Następnie należy usunąć nadmiar materiału, gruzu i ostrych przedmiotów.

 

 
5. Montaż

5. Montaż

Montaż

Poszczególne elementy kratki mają zachodzącą na siebie z dwóch stron geowłókninę. Upewnij się, że następny element jest nałożony na geowłókninę z pierwszej kratki. Zapewnia to optymalną stabilność i zapobiega wzrostowi chwastów.

 

 
6. Docinanie

6. Docinanie

Docinanie

Kratkę można łatwo docinać przy użyciu narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Precyzyjne przycięcie gwarantuje stabilne dopasowanie materiału do zamontowanych krawężników. Ważne: Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez producenta narzędzi.

 

 
7. Wypełnienie

7. Wypełnienie

Wypełnienie

Po ułożeniu kratek, należy wypełnić je żwirem / grysem frakcji od 3 do 16 mm. Wypełnienie powinno przekraczać górną krawędź EkoGrys o 15-20 mm (więcej informacji znajduje się w naszych specyfikacjach technicznych).

 

 
8. Wykończenie

8. Wykończenie

Wykończenie

Rozprowadź równomiernie żwir za pomocą grabi. Pielęgnacja nawierzchni ogranicza się do zgrabiania i usuwania liści i zanieczyszczeń.
Ważne: kratki powinny być zawsze pokryte żwirem dla uzyskania maksymalnej trwałości i wytrzymałości. Może się to wiązać z wielokrotnym uzupełnianiem kruszywa, tak, aby EkoGrys był zawsze wypełniony ponad górną krawędź.


 

 • Łatwy montaż kratki EkoGrys*STEP:
 • Usuń istniejącą darń na grubość ok. 10cm na wybranej powierzchni, np. na jedną kratkę 40x80cm
 • Nanieś warstwę piasku lub żwiru wielkości max 1-3mm i zagęść nawierzchnię.
 •  Ułóż kratkę EkoGrys*STEP i przymocuj ją za pomocą 4 gwoździ do nawierzchni.
 •  Wypełnij ułożoną nawierzchnię żwirem lub kruszywem frakcji 2-8mm. Zapotrzebowanie: ok. 25kg grysu lub żwiru/kratkę 40x80cm (możliwa każda frakcja między 3-16mm)
 •  Skontroluj, czy grys jest równomiernie rozłożony i przykrywa kratkę na grubość ok. 1-2cm.

 

ParkMark*znaczniki parkingowe: wskazówki montażowe
 • Zmierz zaplanowane miejsce parkingowe i zaznacz miejsca, w których chcesz zamontować znacznik ParkMark
 • Szczegół (a): wybrane komórki powinny pozostać puste. Pozostałe należy wypełnić kruszywem aż do górnej krawędzi. Aby zablokować puste miejsca, można wykorzystać dołączone rurki.
  Szczegół (b): wyjmij rurki i zastąp je stopką znacznika ParkMark. Otwarta strona powinna być skierowana ku górze.
  Szczegół (c): załóż górną część znacznika na stopkę i dociśnij, aż element będzie mocno zakotwiczony w komórce.
 •  Nanieś na nawierzchnię warstwę kruszywa, zgodnie z dokumentacją techniczną EkoGrys i instrukcją montażu. Znacznik ParkMark powinien być w końcowym efekcie całkowicie otoczony kamieniami.

No comments.

GermanPoland