Gabiony

Gabiony określane są jako kosze z siatki stalowej, kosze z siatki drucianej, kosze do wykonywania „suchych” murów.
Gabiony ze względu na swoją stabilność i łatwość montażu mają wielorakie zastosowanie.

Główne zastosowania gabionów

 • Umacnianie skarp przy ulicach i autostradach:
  ekrany akustyczne * skarpy przy autostradach* skarpy przy drogach w górach *przydrożna ochrona przed lawinami*pionowe zazielenione elementy*zabezpieczenie stromych ścian*
 • Ochrona przeciwerozyjna w budownictwie wodnym i zabezpieczeniu skarp:
  zapory * wały przeciwpowodziowe* rowy infiltracyjne* zabezpieczenie skarp rzek*
 • Architektura miejska i krajobrazowa:
  elementy dzielące * fasady budynków*
 • Dom i Ogród:
  płoty gabionowe* stoły ogrodowe *ławki ogrodowe* murki oporowe* skarpy tarasowe * ogradzanie posesji * elementy ozdobne w ogrodzie
 • Gala*Gabiony są optycznie korzystnym rozwiązaniem, a do tego są często tańsze od np. murowanych ścian.
  Gabiony*wzmacnianie skarp z możliwością ich zazielenienia są rozwiązaniem często stosowanym przez wykonawców.
 • Statyka ,podbudowa i montaż:
  Chetnie pomożemy Państwu przy wyliczeniu ilości potrzebych kamieni lub tłucznia do wypełnienia gabionów. Z tych ilości wynikaja obliczenia do wykonania podbudowy, obliczeń statycznych i montażu.
  Prosimy o określenie inwestycji, chętnie doradzimy.
 • Materiał wypełniający:
  Najczęściej stosowane sa kamienie naturalne lub tłuczeń.
  Nażyczenie prześlemy listę rodzajów kamieni dostępnych w naszym regionie.
  Tworzenie zielonych elementów dekoracyjnych pomiędzy kamieniami często podnosi atrakcyjność gabionów. Na życzenie prześlemy propozycje zazielenienia.

 

Dane techniczne Gabionów do ściągnięcia jako plik PDF

Galeria Gabionów

GermanPoland