Umacnianie nawierzchni

INFORMACJE OGÓLNE

Szybkie tempo urbanizacji ma negatywny wpływ na klimat w miastach poprzez redukcję obszarów zielonych, które infiltrują i odparowują wodę
Zjawisko „miejskiej wyspy ciepła”, wnikające z rozwoju ,metropolii, stało się prawdziwym problemem w zakresie zdrowia publicznego.
Na całym świecie „zamykanie„ nawierzchni w miastach prowadzi do wzrostu zagrożenia powodziowego.
Zanieczyszczenia gromadzone w spływach powierzchniowych stanowią poważny problem na dużą oraz na małą skalę…

Misją firmy GalaProdukt jest produkcja i dystrybucja systemów umacniania nawierzchni, które w każdym przypadku zapewniają wysoką i naturalną zdolność przesiąkania wody. Współczynnik odpływu wody w zastosowanych systemach umacniania nawierzchni ma ogromne znaczenie przy wieloletnim oraz wszechstronnym użytkowaniu produktów. Unikanie powodzi oraz minimalizowanie przeciążania kanałów i rzek to ważne cele, które powinny być realizowane dzięki produktom GalaProdukt.
 
 

Najczęściej stosowane systemy umacniania nawierzchni

Nawierzchnie użytkowe, takie jak drogi i ścieżki, są najczęściej wykonane z nieprzepuszczalnych materiałów, takich jak asfalt i beton, np. z kostka brukowa. Firmy zajmujące się budownictwem drogowym wykonują nawierzchnie najczęściej właśnie z tych materiałów.

 
 

Przepuszcalne dla wody systemy umacniania nawierzchni z decentralnym przesiąkaniem wody

Nieprzepuszczalne dla wody nawierzchnie, w różnych wariantach, nadają się dla komunikacji pieszej oraz lekkich pojazdów np. ścieżki, nawierzchnie na obiektach sportowych i rekreacyjnych, alejki w parkach, drogi osiedlowe.
Nawierzchnie szutrowe oraz żwirowe i grysowe mogą być wykorzystywane w ograniczonym zakresie w przypadku ruchu jezdnego.

Nawierzchnie jezdne, także pod ciężkie pojazdy, wykonane są między innymi z gruzu, kostki brukowej i kamienia, płyt betonowych ażurowych oraz kratek trawnikowych z tworzywa sztucznego o wymaganych parametrach jakościowych.

 
 

Umacnianie nawierzchni z kamieni i płyt ceramicznych

W przypadku umacniania podłoża przy pomocy kamieni naturalnych lub płyt ceramicznych – w zależności od szerokości spoiny i materiału łączącego – tylko część wody opadowej może przesiąkać do gruntu. W przypadku większych powierzchni należy również zainstalować dodatkowy drenaż.

 
 

Przepuszczalna dla wody alternatywa dla nawierzchni z betonu i asfaltu

 
Alternatywą dla umocnionych na stałe nawierzchni są kratki o strukturze plastra miodu, głównie z tworzywa sztucznego, które stabilizują i przytrzymują wypełnienie w komorach kratek.

Wypełnienia kratek tworzywowych mogą być naturalne np. grys, żwir, lawa, granit, kora kamienna, szkło itp. Kratki można również wypełniać korą, kolorowymi zrębkami, farbowanymi kamieniami, co wpływa na atrakcyjność wykonanej nawierzchni.


EcoRaster*Kratka podkładowa przykładowe wypełnienia

 

EcoRaster z piaskiem połączonym żywicą epoksydową

EcoRaster z piaskiem połączonym żywicą epoksydową

EcoRaster z piaskiem i żywicą epoksydowa

Przy użyciu żywicy epoksydowej można związać piasek kwarcowy lub żwir w komorach kratki EcoRaster. Efekt: gładka, jednorodna nawierzchnia – jak beton – ale z wysoką zdolnością przesiąkania wody.

EcoRaster zazieleniony trawą

EcoRaster zazieleniony trawą

EcoRaster zazieleniony trawą

Gotowe zazielenione kratki EcoRaster – również innymi roślinami np, bluszczem- mogą być wykorzystywane (np Ekoraster* EcoGreen) na zazielenione parkingi lub do umacniania skarp i na zielone dachy.

 
Kratki tworzywowe mają różne nazwy, takie jak kratka trawnikowa, siatka na trawę, geokrata, kratka podkładowa, kratka parkingowa, kratka na padoki, płyta trawnikowa itp.

Kratki EcoRaster spełniają wymagania parametryczne dotyczące projektów z zakresu umacniania nawierzchni: ścieżki ogrodowe, podjazdy do garażu, place campingowe, zazielenianie dachów, ochrona przed erozją, place golfowe, drogi przeciwpożarowe, lądowiska dla helikopterów, wiaty samochodowe , jak również dla ruchu pojazdów ciężkich np. dojazd do elektrowni wiatrowej lub drogi przeciwpożarowe.
 
 

EkoRaster oferuje najszerszą ofertę kratek – pod kątem każdego zastosowania.

GeoTekstylia dla jeszcze większej stabilizacji podbudowy (lub jako włóknina rozdzielająca) są niezbędne w większości projektów.

No comments.

GermanPoland