Wsparcie decyzyjne

Typ EcoRaster X30 EL30 E40 S50 E50
Sport i hobby
place do jazy konnej ★★★ ★★ ★★ ★★★
drogi do wózków na polach golfowych ★★★ ★★
parkingi dla samochodów ciężarowych ★★★
parkingi dla samochodów osobowych ★★★ ★★ ★★★
hale namiotowe ★★★ ★★
strzelnice ★★★
Dom i ogród
wjazdy do garaży ★★ ★★ ★★ ★★★
ścieżki ogrodowe ★★★ ★★
otoczenie domu – drenaż ze żwirem ★★★ ★★
wjazdy na podwórka ★★ ★★ ★★ ★★★
ogródki osiedlowe ★★★ ★★ ★★★
mobilne powierzchnie magazynowe ★★★ ★★ ★★★
wiaty ★★★ ★★★
zazielenione dachy ★★ ★★ ★★★
drewutnie ★★ ★★ ★★
Przemysł, budownictwo, rolnictwo
hale maszynowe ★★★ ★★ ★★
place pod kontenery ★★★ ★★ ★★
drogi na budowie ★★
kina na wolnym powietrzu ★★★ ★★ ★★ ★★★
skarpy ★★ ★★★
hale i hale namiotowe ★★★ ★★
wejścia na pastwiska i ścieżki do pędzenia bydła ★★★ ★★★
sadownictwo ★★★ ★★
zazielenione kratki ★★★
Miasta, gminy, wojskowe
drogi przeciwpożarowe ★★ ★★ ★★★
lądowiska dla helikopterów, lotniska ★★ ★★ ★★★
lotniska NATO ★★ ★★ ★★★
strzelnice wojskowe ★★★
parkingi osiedlowe ★★ ★★ ★★ ★★★
nasypy pod torami tramwajowymi i kolejowymi ★★★ ★★ ★★
ochrona drzew ★★ ★★★
nasypy ★★★ ★★
umacnianie brzegów rzek ★★★ ★★★
umacnianie poboczy dróg ★★★ ★★★
ścieżki w parkach ★★ ★★★

No comments.

GermanPoland