Montaż i wykonawstwo

EcoRaster * Schemat montażu „Standard”

W przypadku zastosowania rozwiązań np. EcoRasterMineral obowiązują inne wytyczne dotyczące wykonania podbudowy.
Skontaktujcie się Państwo z naszym zespołem doradczym!


 

Standardowa podbudowa: ogród & krajobraz


 

 • Przykład * zazieleniony parking:
 • grunt rodzimy: wykorytować nawierzchnię po czym ją splanować (wyrównać) ze spadkiem ok. 1 – 1,5 %
 • Podbudowa (warstwa nośna): nanieść tłuczeń lub żwir o ziarnistości 5/32 mm, 5/46 mm lub 8/16 mm i go zagęścić (walcem lub zagęszczarką). Pod samochody osobowe warstwa podbudowy powinna mieć grubość ok.20 do 25 cm, natomiast pod samochody ciężarowe ok. 45 cm. Przy zazielenianiu zaleca się dodanie mieszanki kompostu, lawy lub innych minerałów poprawiających strukturę tej warstwy i magazynujących składniki pokarmowe.
  Ważne: przy zazielenianiu podbudowa lub warstwa nośna powinna spełniać funkcję drenażową, wymieszana z warstwą wierzchnią, kompostem lub lawą powinna mieć grubość min. 25 cm (tą głębokość osiągają korzenie trawy)
 •  Warstwa wyrównująca: Nasypać żwirek o ziarnistości 2/5 mm (3 cm), a jego nadmiar zebrać. Przy zazielenieniu mogą Państwo nanieść ok. 30% wysuszonej warstwy wierzchniej (zebranej ziemi) dla lepszego wzrostu trawy.
 • EcoRaster: kratkę ułożyć i ubić (zagęszczarką)
 • Wypełniene EcoRastera
  Zazielenienie: Kratki wypełnić mieszanką 70% piasku / 30% warstwy wierzchniej (zdjętej ziemi) / uzupełnić nawozami. Dodatek lawy, pumeksu itp. dodatkowo poprawia strukturę mieszanki. (Nawóz: 50g/m2 np. nitrofoska). Na koniec wysiać trawę i obficie podlać. Wypełnienie powinno znajdować się ok. 0,5 do 1 cm poniżej górnej krawędzi kratki.
  Grys / piasek / żwir: Kratki wypełnić odpowiednim materiałem.
   

 • Proponowane mieszanki nasion traw na zazielenienie:
 • 20% Festuca rubra com Rodeo
 • 25% Festuca ruba Trich. Dawson
 • 20% Festuca arundinacea Mustang
 • 15% Lolium perenne Langa
 • 20% Poa pratensis Cynthia
 • Możliwe jest wykorzystanie innych mieszanek nasion traw, w zależności od przeznaczenia.


 
 

Montaż kratek (złączonych ze sobą na warstwie na palecie)

Montaż ECORASTER® przebiega szybko i sprawnie bez stosowania specjalnych maszyn. System zmontowany jest na palecie po 12 szt. na jednej warstwę. Każda warstwa może być ułożona jako jedna całość, co znacznie skraca czas montażu całej nawierzchni.

 • Układanie: Rozpoczynając montaż, należy najpierw wyprowadzić narożnik. Haczyki mocujące pierwszej warstwy muszą wyznaczać kierunki układania następnych kratek. W ten sposób kolejne warstwy whaczamy w już ułożone i tworzymy pożądaną nawierzchnię
 • Rozłączanie kratek: Połączone warstwy mogą być w razie potrzeby rozłączone. Warstwę przeznaczoną do demontażu należy położyć na drugiej warstwie, a następnie poprzez nacisk nogą w miejscu łączenia kratek, zdemontować je.
 •  Dopasowywanie i docinanie: Do szybkiego i łatwego docięcia kratek można wykorzystać następujące urządzenia:
   

  • ręczną piłę tarczową
  • piłę motorową (łańcuchową)
  • krótką piłkę ręczną
  • sekator

 • Przygotowanie * Na to powinni Państwo zwrócić uwagę!
 • Określenie zapotrzebowania na materiał: ile piasku, żwiru, tłucznia itd.?
 • Zanim ustalą Państwo zapotrzebowanie na materiał tłuczeń/żwir itd., należy dokładnie określić wysokość nawierzchni
 •  Przy dużych obszarach zaleca się pracę z niwelatorem lub laserem
 •  Zapotrzebowanie na materiał wypełnieniowy możemy obliczyć ze wzoru:
  0,95 x powierzchnia x wysokość kratki
 • Ustalając wysokość podbudowy należy wziąć pod uwagę, że EcoRaster w trakcie zagęszczania nawierzchni zostaje wciśnięty na głębokość ok. 0,5cm
 • W przypadku wystąpienia krawężnika lub innego odgrodzenia, pomiędzy EcoRaster, a tym krawężnikiem powinni Państwo zachować 3-5 cm odstęp dylatacyjny
 • Po wypełnieniu kratek EcoRaster możliwe jest nieznaczne osiadanie materiału wypełniającego.
 • Przy zazielenianiu kratek EcoRaster darń musi znajdować się 0,5 – 1 cm poniżej górnej krawędzi kratki
 • Podczas gorących letnich miesięcy należy uważać, aby położoną kratkę natychmiast wypełnić.

 • … i jeszcze kilka wskazówek!
 • W szybkim i łatwym docięciu kratki ma zastosowanie ręczna piła tarczowa
 • Do mniejszych narożników, które muszą być dokładnie przycięte, polecamy użycie krótkiej ręcznej piłki lub mocnego sekatora
 •  Nie zaleca się docinania kratki wcześniej, tylko jeśli to możliwe, ułożyć ją ponad krawędź, do której jest docinana i wtedy przyciąć
 •  Mała podkładka (listewka / deska /kratka EcoRaster) znacznie ułatwi docięcie

No comments.

GermanPoland