Zalety kratek EcoRaster

Co wyróżnia EcoRaster na tle innych kratek?

 • Wyjątkowe właściwości i zalety:
 • Rozmieszczenie komórek dylatacyjnych neutralizuje poprzeczne siły ścinające
 • 200 komórek dylatacyjnych/m2 neutralizuje działanie ciepła i promieni słonecznych, powodujących rozszerzanie się tworzywa sztucznego (nawierzchnia nie wybrzusza się).
 • Duża objętość poszczególnych komór, o średnicy do 7,5 cm wpływa szczególnie korzystnie na dobry wzrost roślin, stwarza idealne warunki wodno-powietrzne oraz optymalizuje gospodarkę substancjami odżywczymi.
 • Uporządkowana wielofunkcyjna struktura komorowa gwarantuje bardzo dużą wytrzymałość na obciążenia (do 800t/m2 wypełniona) zależności od typu kratki oraz wymagań związanych z jej zastosowaniem.
 • Zintegrowane, stabilne i opatentowane połączenia ( 54 szt./m2) gwarantują najwyższą stabilność
 • Specjalna mieszanka tworzyw sztucznych ( HDPE / LDPE / oraz ABS ) gwarantują wyjątkowe właściwości materiału, a szczególnie  elastyczność. Zapewnia ona wysoką odporność na poprzeczne siły ścinające, bez ryzyka złamania kratki (certyfikat – unikalna właściwość kratek EcoRaster)
 • Referencje: Światowy nr 1 * sprzedane 140 milionów sztuk kratki EcoRaster (2014) 

 • Zertyfikaty i atesty: Tylko kratki EcoRaster posiadają wszystkie ważne zertyfikaty i atesty!

 • Gwarancja: 30 lat doświadczenia i najnowocześniejszy zakład produkcyjny na świecie: zamknięty cykl produkcyjny rozpoczyna się od certyfikowanych, poddawanych stałej kontroli surowców aż do produktu końcowego gwarantują: 25-letnią pełną gwarancję (na materiał oraz funkcjonalność)!

 

 • Dlaczego kratki EcoRaster? 10 powodów, dla których warto wykorzystać EcoRaster:
 • W trosce o nasze środowisko…
  EcoRaster spełnia wymagania stawiane ekologicznym nawierzchniom…więcej

  W trosce o nasze środowisko…
  oraz pod wpływem Agendy 21, na całym świecie coraz większy nacisk kładziony jest na przyjazne środowisku umacnianie nawierzchni. Wymagają tego zarówno ustawodawcy, jak również świadomi ekologicznie mieszkańcy naszego globu.
  Cennym rozwiązaniem na umocnienie jezdnej nawierzchni z różnorodnymi możliwościami jej kreowania jest system kratek EcoRaster-*
  Jednocześnie system kratek z tworzywa sztucznego EcoRaster * posiada wysoki potencjał odwodnieniowy dzięki naturalnemu przesiąkaniu wody.
  Przyszłościowe rozwiązania dotyczące szczegółów konstrukcyjnych, połączone z wieloletnim doświadczeniem firmy GalaProdukt, oraz doskonałe właściwości użytkowe wykorzystanych do produkcji tworzyw sztucznych gwarantują stały wzrost udziału systemu kratek EcoRaster * na rynku światowym.

  Dlatego: Planujcie Państwo nawierzchnie z przyszłością…

  ekologiczne * jezdne * zazielenione * z naturalnym przesiąkaniem wody

  • Zalety ekologiczne:
  • naturalne, decentralne przesiąkanie wody,
   co oznacza brak opłat ściekowych
  • ochrona przeciwpowodziowa
  • ochrona przed erozją
  • nawierzchnia biologicznie czynna prawie w 100%
  • obojętne dla środowiska tworzywo sztuczne,
   możliwość ponownego przetworzenia

  • Zamykanie nawierzchni – jest ingerencją w naturalną równowagę ekologiczną, mającą katastrofalne skutki dla środowiska:
  • Zagrożenie powodziowe: Wody opadowe nie mogą wniknąć wgłąb ziemi. Poprzez przygotowane studzienki kanalizacyjne i inne systemy odwodnieniowe trafiają do rzek i jezior.
  • Redukcja zasobów wód gruntowych: (corocznie w Niemczech ubywa 3,5 mld m3 wody
  • Dramatyczny wzrost kosztów związanych z technicznymi rozwiązaniami odwodnieniowymi: przy montażu należy brać pod uwagę coraz wyższy poziom wód gruntowych
  • Woda opadowa trafia do ścieków: Pomimo wielu możliwości wykorzystania, woda opadowa trafia do ścieków i powoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów związanych z ich odprowadzaniem
  • Zmiana klimatu W dużych aglomeracjach tworzy się tak zwany „klimat miejski”. Ze względu na wysoki stopień kumulowania ciepła przez zamknięte nawierzchnie, latem zakłócone jest ich nocne ochładzanie
  • Zakłócenia w funkcjonowaniu podłoża: Zasilanie podłoża w wodę i minerały jest silnie zakłócone, co prowadzi do obumierania organizmów żywych. Zanieczyszczenia z powietrza i wody nie są absorbowane przez ziemię i spływają do akwenów
  • Ograniczenie przestrzeni życiowej zwierząt i roślin: BioBiotopy ulegają zniszczeniu, wrażliwe gatunki wypierane są przez inne, łatwiej dopasowujące się do trudnych warunków.
   Biotopy ulegają zniszczeniu, wrażliwe gatunki wypierane są przez inne, łatwiej dopasowujące się do trudnych warunków.

  Posumowanie:

  Przepuszczalność nawierzchni jest ekologicznie niezbędna!

  Międzynarodowe wspólnoty państw dostrzegły wagę problemu gospodarowania zasobami naturalnymi i rozpoczęły wspólną pracę nad międzynarodowymi projektami, dotyczącymi również problemu związanego z przepuszczalnością nawierzchni.

  Najważniejsze wytyczne dotyczące działania sformułowane zostały w dokumencie AGENDA 21. (Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne.)

  Dokument ten został przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu „Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój”.)

  Dzięki świadomemu planowaniu prac budowlanych, podwyższeniu opłat oraz coraz większej ilości programów związanych z dofinansowaniem (szczególnie na poziomie komunalnym), rozwój jest pozytywnie wspierany.

  Odwodnienie nawierzchni oraz wykorzystywanie materiałów z decentralnym systemem przesiąkania wody powinno być priorytetowym zagadnieniem w planowanych inwestycjach.


 • Rozwinięty technicznie i ceniony od wielu lat na całym świecie * zalety techniczne
  – również na nawierzchnie o specjalnych funkcjach , np. wojsko…więcej

  Rozwinięty technicznie i ceniony od wielu lat!
  Wykorzystywany na całym świecie, różne zastosowania, np. w wojsku

  • Zalety techniczne kratki EcoRaster z tworzywa sztucznego:
  • Wysoka stabilność kratek EkoRaster E50 gwarantuje funjcjonalność w zastosowaniach pod ekstremalne obciążenia oraz dla roziązań tymczasowych (bez podbudowy / bez wypełnienia).
  • szczególnie jednorodny materiał (HDPE / LDPE i dodatki) zapewniają długotrwałą wytrzymałość (dzięki 25-letniej gwarancji)
  • Łatwa i szybka instalacja nawierzchni dzięki opatentowanemu połączeniu kratek (typu pióro-wpust) oraz gotowych spiętrowanych na palecie warstwach (połączone 12 kratek EcoRaster = 1,33m2) 
  • łatwy transport na budowę ( waga 6- 10 kg/qm – w zależności od typu).
  • wypustki antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo podczas chodzenia
  • optymalne warunki wzrostu roślin dzięki dużym komorom (do 7,5 cm) oraz duże otwoty na spodniej części, zapewniają wysoki poziom odsiąkania wody
  • Żadnych kolein: Ze względu na zamkniętą strukturę powierzchni i połączenie kratek, EcoRaster przenosi siły.
  • Dostosowanie do nierównego terenu bez ryzyka złamania (specjalna konstrukcja nośna podstawy kratki).

  Szczególna struktura komorowa i elastyczność kratki zapobiega wybrzuszaniu się nawierzchni gwarantuje pewne i wieloletnie umocnienie powierzchni.


  Wykorzystanie w jednostkach wojskowych

  Przy wykorzystaniu EcoRaster na terenach wojskowych, kratki muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania.
  Przeznaczenie: np. strzelnice, drogi transportowe dla czołgów itd.
  Niestety fotografowanie, filmowanie i upublicżnianie jest zabronione
  Ponizszy krótki filmik jest dokumentacją, że EcoRaster został wykorzystany w bazie wojskowej. Jest to wycinek z ” SoldatenVideo” na YouTube. • Design yourself!
  Jeden system & wiele niepowtarzalnych koncepcji aranżacyjnych!…więcej

  Jeden system & wiele niepowtarzalnych możliwości aranżacyjnych!


 • Certyfikaty * testy * ekspertyzy na różne rozwiązania
  dają architektom, wykonawcom, handlowcom i inwestorom pewność związaną z planowaniem i budową…więcej

  • Certyfikaty * testy * ekspertyzy:
   gwarantują architektom, wykonawcom, handlowcom oraz inwestorom pewność związaną z projektem oraz realizacją inwestycji
  • Tylko kratki EcoRaster posiadają wszystkie ważne zertyfikaty i atesty!

   EcoRaster posiada również certyfikat RAL potwierdzający wyjątkowe cechy produktu! 
    

  • Surowce:
   Kratki EcoRaster produkowane są z
   z mieszanki tworzyw HD/LDPE. Własna produkcja zapewnia standardy jakościowe na najwyższym poziomie.
   Wniosek: ekstremalna stabilność i elastyczność. Bez polypropylenu PP! (porównaj u konkurencji: PP/PE Mix z ryzykiem pęknięć – szczególnie podczas niskich temperatur).
  • Neutralny dla środowiska i  odporny na promieniowanie UV: Surowce HDPE/LDPE wykorzystywane do produkcji kratek EcoRaster są bezpieczne dla środowiska oraz odporne na promieniowanie UV – również przy wysokich temperaturach (jest to decydujące kryterium wyboru kratki EcoRaster w przeciwieństwie do kratek wykonanych z PP).
  • Paradoksalnie, jedyną wadą jest fakt, że LDPE posiada większą trwałość, co wiąże się z wyższymi kosztami obróbki produkcyjnej we wtryskiwarce.  PP jest materiałem bardziej płynnym. Jednakże kratki trawnikowe EcoRaster zaprojektowane zostały w sposób zapewniający ich długotrwałą żywotność, bez ryzyka pęknięcia (jak ma to miejsce w przypadku produktów tańszych).

  • Pozostałe certyfikaty i wyniki testów * przeprowadzono następujące testy:
  • trwałość: nieograniczona potwierdzona certyfiktem TÜV
  • wytrzymałość: do 20 t nacisku osi wg DIN 1072
  • oddziaływanie na środowisko: obojętna dla środowiska zgodnie z DIN 38412 * przetestowana zgodnie z normami:DIN 1072 budowa dróg i mostów oraz DIN EN ISO 124 tworzenie nawierzchni parkingowych
  • odporność na poprzeczne siły ścinające
  • brak toksycznego oddziaływania na ryby oraz obojętność dla środowiska
  • certyfikat produkcyjny CE
  • użycie na zielonych dachach
  • odporność na kwasy i ługi
  • odporność na promienie UV oraz warunki atmosferyczne
  • W innych krajach np. Polsce, Belgii, itd. istnieją dodatkowe certyfikaty, np. wytrzymałość na spadanie, atest higieniczny, i wiele innych.

  Wniosek:
  Z kratkami EcoRaster z tworzywa sztucznego mają Państwo najwyższą z możliwych i pewność

 • Pewność związana z surowcem oraz konstrukcją EcoRaster*Systems
  są podstawą wyjątkowej 20-letniej gwarancji…więcej

  Pewność ponad wszystko!

  Architekci, wykonawcy, hurtownicy oraz inwestorzy kupują razem z kratkami EcoRaster* pewność związaną z planowaniem oraz budową

  Wykonawca może spokojnie podpisać ogólne warunki związane z umową wykonawczą oraz gwarancją powykonawczą (5 lat)
  (przy zastosowaniu się do wskazówek montażowych producenta)

  GalaProdukt udziela 25 lat pełnej gwarancji produktowej przy stosowawniu się do wytycznych ze wskazówek montażowych!

  Podstawą do gwarancji i pewności jest:

  Najnowocześniejsza produkcja recyklingowa połączona z wysoka techniką Knowhow * Made in Germany gwarantująca wyjątkową, elastyczną i jednorodną mieszankę tworzywa sztucznego do produkcji EcoRaster.

  Cały proces produkcyjny EcoRaster jest całkowicie zautomatyzowany. Maszyny kontrolują każdy etap produkcji w dzień i w nocy przez 365 dni w roku.

  Dzięki temu średniej jakości materiał zostaje automatycznie odrzucany i wybierany jedynie jednorodny surowiec najwyższej jakości.

  To wyróżnia EcoRaster… również na rynku międzynarodowym


 • Serwis dla handlowców * wykonawców * inwestorów
  przy planowaniu, wprowadzaniu na rynek, wykonawstwie i finansowaniu
  projektów z EcoRaster…więcej

  • Naszą ofertę serwisową dla hurtowników i wykonawców otrzymają Państwo po zarejestrowaniu się i zalogowaniu:
  • Prospekty: Chętnie udostępnimy szeroką gamę naszych prospektów.
  • Produkt-CD: Na tej płycie znajdą Państwo możliwości wykorzystania kratek Ecoraster i wiele więcej…
  • Internet: Chętnie zaprezentujemy Państwa projekt na naszej stronie internetowej, na życzenie z linkiem.
  • Logistyka: Korzystne cenowo i szybkie dostawy
  • Copyright: Wszystkie teksty i zdjęcia podlegają ochronie Copyright. Jeśli chcą je Państwo wykorzystać, prosimy o kontakt.

  • Niektóre zalety dla inwestorów:
  • lekki transprt + łatwy montaż
  • prawie w 100 % zazielenienie
  • wiele możliwości wykorzystania
  • wiele możliwości aranżacyjnych
  • decentarlne, naturalne przesiąkanie wody do gruntu
  • brak opłat związanych z kanalizacją
  • projekty często dofinansowywane przez miasto, gminę


 • Serwis montażowy poparty doświadczeniem partnerów sieciowych z całego świata
  Wskazówki montażowe i wiele innych… na wieloletnią, estetyczną i funkcjonalną nawierzchnię…więcej

  Fachowo umocnione kratkami Ecoraster* nawierzchnie są funkcjnalne i estetyczne przez wiele lat.

  Przeszkolone, licencjonowane firmy wykonawcze gwarantują Państwu najwyższą z możliwych jakość.

  Korzystajcie Państwo z naszej sieci współpracy pomiędzy inwestorem, wykonawcą & handlowcem!
  Dzięki temu uzyskają Państwo u nas optymalny serwis!
  Więcej informacji uzyskają Państwo po zalogowaniu.

 • EcoBloxx, EcoGreen, EcoSedum, EcoMineral, EcoStone
  są gotowymi, rozwiniętymi rozwiązaniami systemowymi do prawie każdego zastosowania…więcej

  Na bazie kratek EcoRaster mogą Państwo stworzyć prawie wszystkie rodzaje nawierzchni:

  Ta możliwość aranżacji nawierzchni EkoRaster
  jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju – na całym świecie!

  Niektóre przykłady rozwiązań systemowych EcoRaster:

  EcoGreen: Ecogreen* to gotowe zazielenione trawą kratki do natychmiastowego ułożenia i wykorzystania
  EcoSedum: gotowe zazielenieni- na zielone dachy i więcej – nadaje się również na suche stanowiska
  EcoGravel: nawierzchnie zewnętrzne z grysem, żwirem, grysem szklanym o różnych kontrastach barwnych
  EcoStone: przepuszczalne dla wody nawierzchnie wypełnione grysem i żwirem w różnych wariantach, o utwardzonej a zarazem przepuszczalnej nawierzchni
  EcoHorse: Ecoraster + warstwa wierzchnia = Ecohorse – na każdą dziedzinę jeździectwa odpowiednia warstwa wierzchnia. Wiodące na całym świecie rozwiązanie
  EcoWood: EcoRaster wypełniony wysokiej jakości rozdrobnioną korą z różnych gatunków sosny, w rozmaitych kolorach.
  Nawierzchnie o bogatych doznaniach zapachowych, optycznych oraz dotykowych.
  EcoSolar: etap projektowy

  NOWE możliwości projektowania nawierzchni przepuszczalnych dla wody: z EcoBloxx * kostką brukową ze zintegrowaną rynną odwodnieniową!

  EcoBloxx ze zintegrowaną rynną odwodnieniowąEcoBloxx ze zintegrowaną rynną odwodnieniową
  Parking z EcoRasterBloxxParking z EcoRasterBloxx


 • EcoRaster * ceny & finansowanie
  pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze! Pytajcie nas Państwo o możliwości uzyskania dotacji…więcej

  Ceny systemów EcoRaster:

  Wszystkie systemy EcoRaster podlegają:

  TOP*jakości * gwarancji * cenowo * jakościowej
  Gwarancje produktowe są dla Państwa zabezpieczeniem
  przed ryzykiem zakupu oraz pewnością na wieloletnie użytkowanie umocnionej nawierzchni i satysfakcję.
  Produkcja „Made in Germany” w najstarszym i najnowocześniejszym zakładzie w Niemczech – PURUS,
  przetwarzającym i produkującym tworzywa sztuczne jest naszym zobowiązaniem i Państwa gwarancją

  Różnorodne możliwości umocnienia i aranżacji nawierzchni oznaczają szeroki wachlarz cenowy.
  Dlatego: przedstawcie nam Państwo swoje oczekiwania. Przygotujemy dla Państwa specjalną ofertę.

  • Handel: Standardowe produkty wysyłamy na życzenie na atrakcyjnych paletach display.
   Nasze ceny obowiązują rok. Jest to możliwe wyłącznie dzięki własnej, wydajnej produkcji surowca stałej wysokiej jakości.
  • Wykonawcy & inwestorzy: Obszernym wskazówkom dotyczącym montażu, kalkulacjom oraz pomocy w planowaniu towarzyszą korzystne ceny zakupu.

  Finansowanie kratek EcoRaster:

  Na wiele projektów z wykorzystaniem systemu Ecoraster* istnieje możliwość otrzymania dotacji lub dofinansowania z Unii Europejskiej, miasta lub gminy.

  Podstawą jest poruszony w światowym dokumencie Agenda 21 temat” gospodarka wodna oraz decentralny system przesiąkania wody.
  Przykładami są:
  zielone dachy * wjazdy do garaży * agroturystyka * rolnicze nawierzchnie użytkowe * przepuszczalne dla wody parkingi* lotniska * i wiele innych…

  Zwróćcie się Państwo do nas – pomożemy w wypełnieniu wniosku do banku czy agencji.


 • EcoRaster*System „porównanie z kratkami betonowymi”
  posłuży Państwu jako obiektywna pomoc w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego produktu…więcej

  Kratki EcorRaster „porównanie z kratkami betonowymi”

  Ta obszerna tabela porównawcza pomoże Państwu podjąć ostateczną decyzję dotyczącą aranżacji zaplanowanej przez Państwa zewnętrznej nawierzchni.

  Decydującymi kryteriami mającymi ogromne znaczenie w umacnianiu nawierzchni są np
  zazieleniona nawierzchnia * stopień chłonięcia wody materiałów * walory optyczne * waga * możliwość poruszania się po nawierzchni *
  wielofunkcyjność * nakład związany z montażem * łączenie kratek * dopasowanie do podbudowy * transport * koszt ułożenia

  Więcej informacji uzyskają Państwo po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.


  Uwagi do tabeli/ pomocy porównawczej:

  Ze względu na rosnący popyt, znacznie zwiększyła się na całym świecie ilość firm oferujących kratki z tworzywa sztucznego.

  Wzrastająca konkurencja prowadzi do znacznych różnic w jakości produktu, szczególnie mieszanek materiałowych do wyrobu surowca (wątpliwej jakości mieszanki zamiast elastycznych i jednorodnych) oraz konstrukcji (zmniejszona wysokość komór, grubość ścianek itd.). Konsekwencją tych działań jest ograniczona stabilność, trwałość oraz odporność na złamania.
  Również pozostałe właściwości użytkowe ulegają znaczącemu pogorszeniu.

  Często na oferowane produkty przedstawiane są wątpliwe certyfiakty i ekspertyzy lub nie ma ich wcale.
  Certyfikat CE – np. nie oznacza, że posiadający go produkt jest pewny.
  Tą pewność mozna potwierdzić jedynie różnorodnymi szczegółowymi testami np. TÜV itp.
  Warunkiem jest również stała, jednorodna mieszanka materiałowa, którą konkurenci niestety nie dysponują. Poprzez działanie ” czarnych owiec ” szczególnie w zakresie tanich produktów, globalny wizerunek kratek z tworzywa sztucznego jest zakłócony.
  Producent Ecoraster poddaje się stałej, ścisłej kontroli zarówno pod względem surowca jak również właściwości konstrukcyjnych.
  Dzięki temu zmniejszeniu ulegają szkody powstałe w gospodarce narodowej, np. budownictwie drogowym, budownictwie parkingów, lotnisk itd.

  • Użytkownik powinien zapewnić sobie gwarancję projektu poprzez:
  • kontrolę przedstawionych certyfikatów
  • sprawdzenie referencji
  • dobrowolną kontrolę jakości oferowanych produktów

  W konstrukcji kratek EcoRaster wykorzystane zostały szczegółowe rozwiązania, pozwalające na spełnienie odpowiednich parametrów użytkowych
  Współpraca z instytutami naukowymi oraz placówkami badawczymi gwarantuje nam stałą kontrolę
  naszych produktów, a także zachowanie wszelkich parametrów jakościowych.


  Referencje:

  Światowe referencje z zastosowaniem EcoRaster mówią same za siebie.


Postaw na pewność i buduj tylko raz. Demontaż jest drogi! Opłaca się zatem niewielka dodatkowa dopłata za m2 kratki EcoRaster o niezmiennie wysokiej jakości!

Przekonajcie się w szczegółach. Gwarantujemy Państwu widoczną różnicę! Kupujcie bez ryzyka!

Z oryginalnym produktem EcoRaster*kratka podkładowa są Państwo zawsze pewni inwestycji!

Zaufajcie wieloletniemu doświadczeniu oraz światowym referencjom! 

Z naszą pomocą porównawczą kratek trawnikowych innych dostawców sami zobaczą Państwo różnicę. Pytajcie nas Państwo!

Wniosek:
Uważnie przeanalizuj swoją inwestycję w projekcie budowlanym. Cechować ją powinien długi okres użytkowania. Ewentualny błąd będzie generował bardzo wysokie koszty likwidacji / wymiany zastosowanego produktu! Tanie oferty często są mieszanką granulatów z tańszymi dodatkami polipropylenowymi (PP) w celu szybszej i tańszej produkcji. Podobnie surowce mogą składać się z nieprzerobionych i niejednorodnych elementów z recyklingu. Rezultatem są odłamki, nieodporność na mróz, a przede wszystkim naprężenia nie zapewniające wystarczającej stabilności. Odłamki górnej krawędzi kruszą się, ze względu na podatną na pękanie kompozycję konglomeratu.

Poniżej przykłady kruszących się / połamanych kratek konkurencyjnych.
Wykorzystany do produkcji kratek EcoRaster, surowiec LDPE, całkowicie eliminuje wystąpienie powyższej sytuacji. Wadą jest jednak: ten surowiec jest droższy i dłużej przetwarzany w procesie produkcyjnym.
 
 

 
 
 
Kratki podkładowe EcoRaster & pewne połączenia wtykowe
 

 
 
Pewny system połączeń z 54 hakami zabezpieczającymi na 1m2 gwarantuje wyjątkową stabilność pojedynczej kratki. Podczas montażu łączy się kratki ze sobą. Tak powstaje kompletna i trwale połączona umocniona nawierzchnia.

Jest to szczególnie ważne przy dużych siłach ścinających (np w przypadku dużego natężenia ruchu) oraz sił rozciągających (w przypadku montażu na skarpie lub dachu).
Przy wysokiej wytrzymałości (do 400 t/m2 niewypełniony oraz 800 t/m2 wypełniony!) EcoRaster wykorzystywany jest w wielu obszarach.

No comments.

GermanPoland